5 ข้อดีของรถ EV

แน้วโน้มการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เริ่มมีมากขึ้นในประเทศไทย จึงทำให้หลายๆท่านเกิดข้อสงสัยว่า รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ดีกว่าเครื่องยนต์แบบสันดาปอย่างไร

  1. รถยนต์ไฟฟ้า มีเสียงที่เงียบกว่า

รถยนต์ไฟฟ้าใช้มอเตอร์เพื่อทำการขับเคลื่อน จึงทำให้มีเสียงที่เงียบกว่า ซึ่งต่างจากเครื่องยนต์สันดาป ที่มีชิ้นส่วนในเครื่องยนต์มากมายหลายชิ้น เกิดการเผาไหม้ จึงทำให้มีเสียงของเครื่องยนต์ที่ดังกว่า

  1. รถยนต์ไฟฟ้า มีอัตราเร่งดี ไม่หน่วง

หากท่านใดที่เคยทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า คงทราบกันดีครับ ว่าตั้งแต่การออกตัว ไปจนถึงการทำความเร็วสูง จะไม่มีจังหวะหน่วงเหมือนรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป เพราะรถยนต์ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน และไม่มีขั้นตอนการทดเกียร์


  1. รถยนต์ไฟฟ้า ดูแลรักษาง่าย

รถยนต์ไฟฟ้า ไม่มีเครื่องยนต์ ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ต่างจากเครื่องยนต์สันดาป ที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนมากมายหลายชิ้น เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ ก็ต้องไล่เปลี่ยนซ่อมแซมมากกว่า ค่าซ่อมถูกบ้างแพงบ้างปะปนกันไป

  1. รถยนต์ไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่าย

รถยนต์ไฟฟ้า ไม่มีเครื่องยนต์ จึงไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งพลังงานที่จะใช้ในการขับเคลื่อนก็คือ “ไฟฟ้า” เราสามารถชาร์จแบตได้ที่บ้าน ซึ่งค่าไฟ เมื่อเทียบกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ประหยัดกว่าหลายเท่าตัวเลยครับ

  1. รถยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบ เห็นได้ชัดจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากรถ ดังนั้นการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส ถือเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้โลกของเรามีมลพิษทางอากาศที่ต่ำลง

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมี สถานีชาร์จรถไฟฟ้า หรือ EV Charging Station ที่ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ตลอดทั่วประเทศ จากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการติดตั้ง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น ใครที่กำลังอยากเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันเป็นรถ EV ก็คงจะอุ่นใจได้แล้วว่า นอกจากนโยบายด้านภาษีที่เข้ามาสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่แล้ว การใช้งานก็ยังสะดวกสบาย สามารถเดินทางไกลได้ด้วยความอุ่นใจไม่ต่างจากรถยนต์เชื้อเพลิง แถมยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไปอีกด้วย

error: Content is protected !!