ขาดต่อใบขับขี่รถกี่ปี ถึงต้องสอบใหม่

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

     กรณีที่ใบขับขี่ขาดต่อ หมดอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ สามารถที่จะทำเรื่องขอใบขี่ใหม่ได้ที่กรมขนส่ง โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ และ ไม่ต้องสอบ เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าธรรมเนียมการต่ออายุตามปกติเท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์อยู่ที่ 505 บาท

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี

     สำหรับใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี นั้นจะต้องทำการสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ ใหม่อีกครั้ง โดยต้องทำคะแนนให้ได้ 90% คือต้องทำข้อสอบได้จำนวน 45 ข้อ จากทั้งหมด 50 ข้อนั่นเอง แต่ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

     แต่ถ้าหากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปนั้นจะต้องเข้ารับการอบรม , ทำการสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam และการสอบขับรถ เหมือนกับตอนที่ทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรก

error: Content is protected !!