รถยางระเบิดเกิดจากอะไรได้บ้าง

         ยางระเบิดเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เป็นการใช้งานยางรถยนต์ที่ผิดหลักความปลอดภัย ดังนี้

ใช้ยางรถยนต์หมดอายุ

     ยางรถยนต์ใช้ได้กี่ปีจะขึ้นอยู่กับการถนอมยางและคุณภาพของยางประกอบด้วย แต่โดยปกติควรใช้ยางประมาณ 2 – 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร และหากพบรอยแตกลายงา ยางบวม หรือปัญหาอื่น ๆ บนหน้ายางควรเปลี่ยนยางทันทีก่อนจะเกิดยางระเบิด

ขับรถเร็วเกินกำหนด

      ยางรถยนต์มีอัตราความเร็วสูงสุดที่ถูกกำหนดไว้ หากผู้ใช้งานฝืนใช้งานเกินความเร็วที่กำหนดจะทำให้ยางเสียดสีกับถนนจนเกิดความร้อนได้ง่าย เสี่ยงต่อยางระเบิดสูง

ใช้ยางผิดประเภท

       การใช้ยางผิดประเภทนี้หมายถึงการใช้ยางผิดขนาดจากที่ควรจะเป็น โดยที่ไม่ได้เปรียบเทียบขนาดยางรถยนต์ที่เหมาะกับตนเองก่อน และการใช้ยางรับน้ำหนักที่มากเกินกว่าที่ผู้ผลิตยางกำหนด การนำยางไปใช้งานผิดประเภทเช่นนี้ทำให้ยางเสียหายและระเบิดได้

เกิดยางรั่ว

      การขับขี่ที่ก่อให้ยางเกิดความเสียหาย เช่น ขับรถตกหลุมอย่างแรง หรือขับรถชนจนแก้มยางแตก ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ยางระเบิดได้ แม้แก้มยางฉีกนิดเดียวก็ไม่ควรฝืนใช้งานต่อ ควรเรียกช่างมาเปลี่ยนยางทันที

       ยางระเบิดเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้ละเลยการดูแลรักษายางอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายางระเบิด ผู้ใช้รถจึงควรใส่ใจสุขภาพของยางรถยนต์ให้มากขึ้น และรู้วิธีรับมือหากเกิดยางระเบิด

error: Content is protected !!