เปลี่ยนทะเบียนรถเพราะชำรุด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

    ป้ายทะเบียนรถซีด หลุดลอก ชำรุด หากเพิกเฉยไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถก็มีความผิดตามกฎหมาย ส่วนเอกสารและค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ มีดังนี้

เอกสารในการยื่นขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แทนป้ายที่ชำรุด

  1. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุด
  2. เล่มจดทะเบียนรถและสำเนา
  3. บัตรประชาชนเจ้าของรถตัวจริงและสำเนา (หากไม่ได้ดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แทนป้ายที่ชำรุด

  1. ค่าคำขอ 5 บาท
  2. ค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น 200 บาท

📍หากสนใจรถยนต์ไฟฟ้า ติดต่อได้ที่ GWM Krabiหรือ โทร ☎️ 099-310-8265

error: Content is protected !!