แนะนำวิธีการวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า

      การวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า

     1.ตรวจสอบระยะทางวิ่งสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้า
       ระยะทางวิ่งสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป ผู้ใช้ควรตรวจสอบระยะทางวิ่งสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้าของตนก่อนวางแผนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะทางเพียงพอที่จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง

      2.ค้นหาสถานีชาร์จตลอดเส้นทาง
      ควรค้นหาสถานีชาร์จตลอดเส้นทางการเดินทาง สามารถใช้แอปพลิเคชันค้นหาสถานีชาร์จ เช่น PlugShare หรือ saifah เพื่อค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้เคียงและข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหัวชาร์จ สถานะการใช้งาน และราคา

     3.วางแผนเส้นทาง
      ผู้ใช้สามารถวางแผนเส้นทางโดยระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในแอปพลิเคชันค้นหาสถานีชาร์จ แอปพลิเคชันจะแสดงเส้นทางพร้อมจุดชาร์จที่แนะนำตามระยะทางและกำลังไฟที่ต้องการ

     4.เผื่อเวลาในการชาร์จ
      ผู้ใช้ควรเผื่อเวลาในการชาร์จให้เพียงพอ โดยทั่วไปแล้ว การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากระดับต่ำสุดถึงเต็มจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของหัวชาร์จและกำลังไฟของสถานีชาร์จ

     5.คำนึงถึงสภาพอากาศ
      สภาพอากาศอาจส่งผลต่อระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้าจะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

     6.ตรวจสอบสภาพรถ
      ก่อนออกเดินทาง ผู้ใช้ควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เช่น ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ เติมลมยาง และตรวจสอบระบบชาร์จ

📍นัดหมาย ติดต่อนำรถเข้าศูนย์บริการ ติดต่อได้ที่  ☎️ 099-310-8265

error: Content is protected !!